بقا و جلوگیری از ریزش در سازمان

این آموزش بینظیر با حضور آقای ارت جوناک و وس لیندن برگزار میشود درواقع یک آموزش دونفره و بینظیر رو…

20
14.061 تومان

سمینار مستر مایند سخنرانی وس لیندن

سمینار مستر مایند سخنرانی ویس لندن سمینار مستر مایند بزرگترین گرد همایی ستاره های تاریخ اینبار یکی از ابرمردان نتورک…

2
173.310 تومان